ประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสนับสนุนการตรวจปล่อยรถยนต์ขาเข้า ณ เขตท่าเรือแหลมฉบัง/

Main Author
พชร ทองเปลว
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2557