การวิเคราะห์ท่าทางเพื่อตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัทอุตสาหกรรมการพิมพ์ /

Main Author
วราวุฒิ วรวุฒิวัฒนศักดิ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556