การเลือกใช้ใบขนส่งอัจฉริยะของบริษัทยูพีเอสต่อการปรับปรุึงประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรรี่ เซอร์วิส จำกัด /

Main Author
อภิชาติ แซ่ติ้ง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556