การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมพัดลมโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท ซีดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด /

Main Author
วรรณวิสา ส่งสีเมฆ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556