เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด /

Main Author
คิม, รันโด.
Corporate Author
วิทิยา จันทร์พันธ์, ฐาปัฐว์ กิจรุจิภาคย์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2557
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 26