การจัดการรถบริษัทและการว่าจ้างรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท อาหารแช่แข็๋ง จำกัด/

Main Author
กนกวรรณ คำบาง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556