การใช้เครื่องมือ Fault protection เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการออกใบร่างเฟรทอินวอยส์ กรณีศึกษาบริษัท เช้งเกอร์ (ไทย) จำกัด/

Main Author
ธนกร สดใส
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556