การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ฝาน้ำดื่ม ตามแนวทางกรีนซัพพลายเชน /

Main Author
สุบิน พัฒนสกุลคอย
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2557