การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการขนส่งสินค้าโดยการใช้ผู้ให้บริการขนส่งภายนอก กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก/

Main Author
กิตติศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556