การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณสินค้าคงคลังประเภท PMA 38 ในศูนย์กระจายสินค้า บริษัทสะดวกซื้อ จำกัด /

Main Author
เจริญกิจ ไตรวรรณ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556