ซัพพลายเชนน่ะมายา ลูกค้าสิของจริง! /

Main Author
คะมิมุระ, คะสึฮิโกะ,
Corporate Author
ชไมพร สุธรรมวงศ์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549