รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์)/

Main Author
อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
Language
Thai
Published
[กรุงเทพฯ] : หจก.ล็อร์ดออฟโลว์คอลแท็ก, 2553