การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ = From conflict to creativity : [how resolving workplace disagreements can inspire innovation and productivity] /

Main Author
แลนโด, ซาย
Corporate Author
แลนโด, บาร์บารา, แลนโด, ดาริล, นรินทร์ องค์อินทรี, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2549