คดีประวัติศาสตร์คำพิพากษาศาลฎีกาคดีลอบปลงพระชนม์ ร. 8 /

Main Author
บุญร่วม เทียมจันทร์
Corporate Author
ศรัญญา เทียมจันทร์.
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550