เอเชียตะวันออกบนเส้นทางสู่การเป็นประชาคม = b East Asia on a road toward a community /

Main Author
อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์,
Corporate Author
พรพิมล ตรีโชติ,
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553