หนี้ : ตัวบทย่อ พร้อมความขยายและคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ /

Main Author
วรวุฒิ เทพทอง
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552