ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้บริโภคในตลาดบอง มาร์เช่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร /

Main Author
กิตติวัฒน์ ชูพลู
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553