ความเบื่อหน่ายในการทำงานของพนักงานร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก/

Main Author
วรัตม์ หล่อยนต์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553