"6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) /

Main Author
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551