อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม = Dictionary of political and social philosophy /

Main Author
วิทยากร เชียงกูล,
Corporate Author
พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม