คัมภีร์ระบบสารสนเทศ = Information systems /

Main Author
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, 2549
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 3