การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting /

Main Author
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
Language
Thai
Published
อุบลราชธานี : ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี, 2550