60 ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปีพระพุทธทาสครองธรรม /

Main Author
วรทัศน์ วัชรวสี
Corporate Author
สัมพันธ์ ก้องสมุทร
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น ; 2549