Search results

of 19

Book

  View TOC
TOC:
 • เขาไล่นายกฯ ชาวพุทธจะมีบทบาทอะไรดีเพื่อทุกกาล ไม่ใช่เฉพาะกิจ
 • ตัดสินใจด้วยปัญญา โดยมีเจตนาเป็นธรรม
 • กฎคนทำ กับ กฎแห่งธรรม
 • ธรรมของนักปกครอง กับ ธรรมของนักธุรกิจ
 • จะปฏิรูปการเมืองผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องพัฒนาปัญญาตั้งแต่เลือกตั้งยันร่างรัฐธรรมนูญ
 • หนทางสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
 • นำธรรมาธิปไตยมาให้แก่ประชาธิปไตย
Book

  คณะศิษยานุศิษย์พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักกาะเนื่องในโอกาสพิธีรับหิรัญบัตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ "พระพรหมคุณาภรณ์" ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548
Note: คณะศิษยานุศิษย์พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักกาะเนื่องในโอกาสพิธีรับหิรัญบัตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ "พระพรหมคุณาภรณ์" ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548